ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W imieniu firmy REGATOWEMAZURY.PL sp. z o.o., zapraszamy do złożenia oferty na realizację specjalistycznych usług doradczych w ramach projektu „Czarter komfortowych, dziesięcioosobowych, rekreacyjno-regatowych jachtów żaglowych wyposażonych w sprzęt regatowy oraz rozkładany trap umożliwiający żeglugę osobom niepełnosprawnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacje nt. wymaganych dokumentów szczegółowo zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, formularzu ofertowym oraz zaproszeniu do składania ofert. Komplet dokumentów wyślemy na wskazany adres e-mail po wysłaniu takiego zapotrzebowania na adres e-mail: regatowemazury.pl@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2020r.

Z poważaniem,
Iwona Łohutko
Damian Łohutko

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Tytuł projektu:
Czarter komfortowych, dziesięcioosobowych, rekreacyjno-regatowych jachtów żaglowych wyposażonych w sprzęt regatowy oraz rozkładany trap umożliwiający żeglugę osobom niepełnosprawnym.

Cel projektu:
Wdrożenie innowacji produktowej – usługi po raz pierwszy wprowadzonej na terenie kraju, która polega na czarterowaniu trzech jednakowych jachtów rekreacyjno – regatowych, dziesięcioosobowych (na wodach śródlądowych), która może być skierowana do szerokiej gamy klientów (grup docelowych)  i ich potrzeb, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 1 229 262 zł

Wartość dofinansowania:
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 829 402,06 zł